จุดให้บริการไวไฟฟรีในโอกินาว่า

คุณสามารถตรวจสอบจุดให้บริการไวไฟฟรีจากรายการด้านล่าง

เราหวังว่าคุณจะใช้บริการนี้ได้อย่างสะดวกและสนุกกับการท่องเที่ยวในโอกินาว่า
หากมีคำถามเกี่ยวกับจุดให้บริการไวไฟ กรุณาติดต่อโดยตรงกับจุดให้บริการนั้นๆ

Free Wi-Fi SPOT sticker

นี่คือสติกเกอร์จุดให้บริการไวไฟ

 

แผนที่ (English)

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ จุดให้บริการไวไฟ