ข่าว

ได้พบข้อมูลภูมิอากาศในจังหวัดโอกินาวา「ภูมิอากาศ」

ปฏิทินฤดูกาลในโอกินาวา

โอกินาวามีช่วงฤดูร้อนที่ยาวนาน และในบางครั้งก็มีช่วงที่อุณภูมิตอนกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันอย่างมาก เรามาสำรวจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆ ในการท่องเที่ยวกันเถอะ

ภูมิอากาศ