ข้อมูลสถานที่

จัดงานแต่งงาน

เซรูเลียน บลู

we_0005.jpg

Address : 曙沖商ビル6-A, 2-24-13, อะเคะโบโนะ เมืองนาฮา, จังหวัดโอกินาว่า, 900-0002

เบลล์ ฟอร์

we_0004.jpg

Address : โทมัส นิชิมาจิ #305, 2-20-9, นิชิมาจิ, เมืองนาฮา, จังหวัดโอกินาว่า, 900-0015

อัน ดู ฟี

noimages

Address : เซ็นทรัล ฮิลล์ ชินโตชิน, 1-10-21, เมะการุ, เมืองนาฮา, จังหวัดโอกินาว่า, 900-0004

โหมดแมริเอจ

noimages

Address : 1-68, เขตยามาคาวะ เมืองนาฮา, จังหวัดโอกินาว่า, 903-0825

1