ข้อมูลสถานที่

ช็อปปิ้ง

ซุย-อัน

sh_0011.jpg

Address : 1-5-2, ยาฟุโซ เมืองอุราโซเอะ, จังหวัดโอกินาว่า

โอกินาวา เอ้าท์เลต มอลล์ อาชิบิน่า

sh_0008.jpg

ห้างสรรพสินค้าเต็มรูปแบบ เป็นเอาท์เลตในโอกินาวา

Address : โอกินาวา เอ้าท์เลต มอลล์ อะชิบินา, 1-188, โทโยซาคิ เมืองโทมิกกุสุคุ, จังหวัดโอกินาว่า, 901-0225

DFS นาฮา แอร์พอร์ต

sh_0007.jpg

ศูนย์ช็อปปิ้งปลอดภาษี (duty free) มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลก และไม่ต้องใช้พาสปอร์ต

Address : อาคารผู้โดยสารในประเทศ ชั้น 2, 150, คากามิซุ, เมืองนาฮา, จังหวัดโอกินาว่า, 901-0142

ตลาดสาธารณะมาคิชิ

sh_0005.jpg

เติมเต็มพลังแบบโอกินาว่าได้โดยลุยผ่านตลาดสาธารณะมาคิชิ

Address : 2-10-1, มาทสึโอะ, เมืองนาฮา, จังหวัดโอกินาว่า

โยมิตันวิลเลจ จอยนท์ เซล เซ็นเตอร์ (ศูนย์จำหน่ายร่วมเมืองโยมิตัน)

sh_0004.jpg

<I>โยมิตันซัน ฮานะโอริ (ผ้าลายดอกไม้)</I>และเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นงานฝีมือของโยมิตันเรียงราวมาเป็นทิวแถว

Address : 2723-1, ซาคิมิ เมืองโยมิตัน, จังหวัดโอกินาว่า, 904-0301

12