ข้อมูลสถานที่

การพักผ่อนหย่อนใจ

คันนะธาลาสโซ โอกินาวา

re_0001.jpg

สร้างความสดชื่นให้กับร่างกายและจิตวิญญาณของท่าน ณ ศูนย์บำบัดด้วยน้ำทะเลซึ่งใช้คุณประโยชน์ของมหาสมุทรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Address : 1817, คันนะ เมืองกิโนซา, จังหวัดโอกินาว่า, 904-1304

1