เกี่ยวกับ OCVB (คณะกรรมการการประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่า)

คณะกรรมการการประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่า(OCVB)

OCVB เป็นสมาคมที่สนับสนุนการวิจัยและโครงการต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้มีการจัดการประชุมต่างๆ ที่โอกินาว่าโดยร่วมมือกับอุตสาหกรรมและวงการต่างๆ ในจังหวัดโอกินาว่า และสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมายังเมืองโอกินาว่า รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว OCVB มีการจัดเตรียมข้อมูล ให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว จัดหลักสูตรอบรม วางแผนการจัดงานต่างๆ และดำเนินงานบริหารสถานที่ที่จัดงานเหล่านั้นด้วย OCVBคาดหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจต่อจังหวัดโอกินาว่า สิ่งเหล่านี้คือกิจกรรมที่ OCVB จัดทำเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้ท้องฟ้าสีฟ้าและท่ามกลางท้องทะเลสีคราม

สำนักงานOCVB

สำนักงานใหญ่

ชั้น 2 โอกินาว่า ซังเงียวชิเอ็นเซ็นเตอร์, 1831-1 อะสะ โอะโระคุ, เมือง นะหะ, จังหวัด โอกินาว่า 901-0152
โทร 098-859-6123 แฟกซ์ 098-859-6221

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวท่าอากาศยานนะหะ (อาคารเที่ยวบินภายในประเทศ)

ชั้น 1 อาคารเที่ยวบินภายในประเทศ ท่าอากาศยานนะหะ 150 คะงะมิสึ, เมือง นะหะ, จังหวัด โอกินาว่า 901-0142
ส่วนกลาง ล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า
โทร 098-857-6884 แฟกซ์ 098-857-9058 

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวท่าอากาศยานนะหะ (อาคารเที่ยวบินระหว่างประเทศ)

174 คะงะมิสึ, เมือง นะหะ, จังหวัด โอกินาว่า 901-0142
โทร 098-859-0742

สำนักงานไทเป

ห้อง E, ชั้น 4, 148 ถนน ซองเจียง, เขต ซองชาน, เมือง ไทเป, ประเทศไต้หวัน
โทร +866-2-2541-1011
แฟกซ์ +866-2-2541-1009

สำนักงานเกาหลี

ชั้น 10, อาคารองค์การการท่องเที่ยวเกาหลี
40, จองไกเจอนโน, จุง-กุ, โซล, ประเทศเกาหลี
โทร +82-2-318-6330
แฟกซ์ +82-2-753-8751

สำนักงานเซี่ยงไฮ้

อาคารฮัวเชง 1603B, ถนนฮังโค 398, เซี่ยงไฮ้ 
โทร +86-21-6351-0231
แฟกซ์ +86-21-6350-7369