อากาศในโอกินาว่า

วันนี้

clear
สูงสุด
31
ต่ำสุด
26
10/27 partlycloudy 29 26
10/28 partlycloudy 30 26

คุณสมบัติพิเศษ