อากาศในโอกินาว่า

วันนี้

chancerain
สูงสุด
22
ต่ำสุด
18
2/23 rain 19 13
2/24 cloudy 17 13

คุณสมบัติพิเศษ