อากาศในโอกินาว่า

วันนี้

partlycloudy
สูงสุด
17
ต่ำสุด
13
1/23 cloudy 16 13
1/24 cloudy 17 14

คุณสมบัติพิเศษ