อากาศในโอกินาว่า

วันนี้

partlycloudy
สูงสุด
30
ต่ำสุด
26
5/30 chancetstorms 28 24
5/31 chancerain 28 24

คุณสมบัติพิเศษ