อากาศในโอกินาว่า

วันนี้

tstorms
สูงสุด
30
ต่ำสุด
27
9/26 chancetstorms 30 27
9/27 tstorms 30 26

คุณสมบัติพิเศษ