อากาศในโอกินาว่า

วันนี้

partlycloudy
สูงสุด
31
ต่ำสุด
26
7/1 partlycloudy 31 27
7/2 clear 32 27

คุณสมบัติพิเศษ