อากาศในโอกินาว่า

วันนี้

partlycloudy
สูงสุด
30
ต่ำสุด
25
8/30 clear 30 25
8/31 partlycloudy 31 24

คุณสมบัติพิเศษ