อากาศในโอกินาว่า

วันนี้

partlycloudy
สูงสุด
19
ต่ำสุด
15
3/27 clear 19 14
3/28 clear 19 16

คุณสมบัติพิเศษ