อากาศในโอกินาว่า

วันนี้

mostlycloudy
สูงสุด
25
ต่ำสุด
22
12/4 chancerain 26 21
12/5 mostlycloudy 25 19

คุณสมบัติพิเศษ