อากาศในโอกินาว่า

วันนี้

tstorms
สูงสุด
31
ต่ำสุด
26
7/28 chancetstorms 32 26
7/29 clear 31 26

คุณสมบัติพิเศษ